• Home
  • Etiket: Deniz Taşımacılığı

Nakliye Sektöründe Taşıma Türleri

Nakliye Sektöründe Taşıma Türleri yazı içi | Webnak Blog

Yükün iki nokta arasında taşınması ve nakliyesi için kullanılan taşıma türleri aşağıda özetlenmektedir.

Sektörde Kullanılan Taşıma Türleri

1.1. Karayolu Taşımacılığı

Karayolu ile eşya taşımacılığı, gönderici ile taşıyıcı arasında yapılan sözleşme ve uluslararası karayolu ile eşya taşımacılığı usul ve esasları çerçevesinde, belirli bir bedel karşılığında malların kapıdan kapıya şeklinde ifade edilen aktarmasız teslimini sağlayan, diğer taşıma türlerini de destekleyen taşıma türüdür. (Koban, Yıldırır; 2007)

Karayolu taşımacılığında kullanılan araçların ürünlere göre esneklik sağlayabilmesi, yükleme ve boşaltma işlemlerinin kolaylıkla yapılabilmesi, tarifeli yüklemelerin sıkça yapılabilmesi, kapıdan kapıya hizmet verilebilmesi ve kısa sevk süreleri olumlu yönleri arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra yüksek taşıma maliyetleri, kötü hava koşullarından kolaylıkla etkilenmesi, trafik ve çevresel faktörlerden etkilenmesi olumsuz yönleri arasında yer almaktadır.

Karayolu taşımacılığı hızla gelişerek taşıma türlerinde en kullanışlı nakliye türü olmuş ve tüm lojistik süreçlerde yer almıştır. Günümüzde rekabetin en yoğun yaşandığı nakliye türüdür.

1.2.Havayolu Taşımacılığı

Günümüzde havayolu taşımacılığı daha çok özellikli ürünlerin taşınmasında tercih edilmektedir. Bu ürünler arasında yaş sebze ve meyve, kesme çiçek gibi taşınmasında donanımlı araç gerektiren ürünler yer almaktadır.

Bu taşımacılık türünün seçilmesindeki en temel etken hız faktörüdür. Böylelikle depolama maliyetlerinde de düşüş söz konusudur. Diğer tercih nedenleri ise; sunulan hizmette sıfır hatanın hedeflenmesi, pazar değeri yüksek ürünler için güvenilir olması, ürünlerde kayıp ve fire oranlarının düşük olması, kayıp risk oranının düşüklüğü nedeniyle sigorta maliyetleri üzerinde olumlu etki yaratmasıdır.

Bunun yanında birim taşıma maliyetleri, diğer taşıma türlerine göre oldukça yüksektir. 500 kilometreden daha uzak mesafeler için elverişlidir. Hava alanlarının şehirden uzaklığı, depoların teknik yetersizliği ve yetersiz kapasite ile çalışmaları tercih edilirliğini azaltmaktadır.

1.3. Denizyolu Taşımacılığı

Taşıma faaliyetleri tarihsel olarak önce deniz yoluyla başlamıştır. Dünyanın ¾ ü sularla kaplı olup, tarihte ilk yerleşmeler su kenarlarında gerçekleşmiştir. Böylelikle taşımacılıkta ilk olarak denizyolu kullanılmıştır.

Uluslararası anlamda en yaygın kullanılan taşıma türüdür. Çok büyük miktardaki ürünler (kuru yük, likit ve gaz, ekonomik değeri az ürünler, hammaddeler) ile konteynerlenebilen ürünler denizyolu ile taşınır.

Dünya ticaretinin % 92’si deniz taşımacılığı ile gerçekleşmektedir. Denizyolu taşımacılığını tercih edilme nedenleri arasında öncelikli olarak düşük maliyetli ve güvenli olması yer almaktadır.

Taşıma sürelerinin uzunluğu, limanlarda yaşanan alt yapı yetersizliği, hava koşullarına bağlı olarak taşıma riski de denizyolu ile taşıma şeklinin olumsuzlukları arasında yer almaktadır.

Denizyolu kullanımının arttırılması için özellikle limanların altyapılarının iyileştirilmesi, karayolu ve demiryolu ile olan bağlantılarının arttırılması, bu doğrultuda gerekli olacak gemi sayısının karşılanması gerekmektedir.

1.4. Demiryolu Taşımacılığı

Yüksek ilk yatırım ve bakım maliyetlerine karşılık, işletim maliyetleri diğer taşıma türlerine göre oldukça düşük olduğundan, özellikle uzun mesafelerde ekonomik ve güvenli bir taşıma şeklidir. Genellikle devlet tarafından işletilmektedir.

Gelişmiş ülkelerde demiryolu taşımacılığının ayrı bir önemi vardır ve projeler karayolunun tamamlayıcı özelliği göz önüne alınarak hazırlanır. Demiryolu taşımacılığını diğer taşıma modlarına göre daha düşük maliyetli olması, karayollarının trafik yükünü azaltması, çevreye olan kirlilik maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle tercih nedenleri arasında yer almaktadır.

1.5. Boru Hattı Taşımacılığı

Boruyolu taşımacılığı on dokuzuncu yüzyılın sonlarına doğru daha çok petrol ve doğalgaz taşımacılığında kullanılmıştır. Demiryolunda olduğu gibi bu taşıma türünde de ilk yatırım maliyeti yüksektir. Genellikle ham petrol, doğalgaz gibi likit ya da gaz halinde olan ürünler taşınmaktadır.

Boru hattı ile büyük miktarda sevkiyatların yapılabilmesi, diğer taşıma türlerine göre ekonomik ve güvenilir olması büyük avantaj sağlamaktadır. Fakat özellikli ürünlerin taşınması söz konusu olduğundan kısıtlı alanda hizmet vermesi eksi yönleri arasında yer almaktadır.

Tüm dünyada olduğu gibi, ülkemizde de son yıllarda boru hatları ile taşımacılığa önem verilmeye başlanmıştır. Boru hatlarının genel karakteristiği yanı sıra, özellikle ülkemizin coğrafi konumu nedeni ile Türkiye üzerinden geçecek olan uluslararası ham petrol ve doğalgaz boru hatlarının hızla artması beklenmektedir.

Araç Takip Modülü (GSM/UYDU)

arac-takip-hizmetiAraçlarınızda bulunan gerek GSM şebekesi üzerinde çalışan gerekse de uydu sistemi üzerinden çalışan konum takip sistemleri üzerinde oluşan bilgileri elektronik ortamdan uluslararası kara modülüne veya yurtiçi taşımacılık modülüne entegre edebilirsiniz.

Bu sayede sistemde tüm konumlar,tarih ve saatler gerekli dosya içinde toplanır.Bu bilgiler ayrıca WEB Report modülü ile müşterilere de açabilir, task robot ile mail olarak gönderebilirsiniz.

Depo Barkod Modülü (RF veya RFID)

Gümrüklü ve gümrüksüz depo modülleri ile entegre çalışan bu modüller ile deponuza giren malların giriş ve çıkış işlemleriniz barkod cihazları ile yapabilir, depo sayımı , lokasyon değiştirme işlemlerini yapabilir ve iş emirlerini alıp depo hareketlerini takip edebilirsiniz.

 İş emirleri listesi (kullanıcıya göre iş emirleri gelir)

 İş emirli giriş (Mal kabule veya doğrudan lokasyona)

 İş emirli çıkış

 Lokasyon transferi

 Ürün/Raf kontrol

 İş emirli mal girişi

 İş emirsiz mal girişi

 Giriş barkod okutma (Ürünlerin seri numaralarını okutma)

 Lokasyon transferi

 İş emirli mal çıkışı

 İş emirsiz mal çıkışı

 Çıkış barkod okutma (Ürünlerin seri numaralarını okutma)

 Çıkış etiket basma

 Çıkış kontrol

 Sayım

 Barkodlu sayım

 Ürün kodu ile sayım

 Barkod etiketi basma

 Pick lokasyon değiştirme

 Ürün/Raf kontrol

 Birden fazla siparişi aynı anda toplu olarak okutarak toplama

 Depoya giriş, son kullanım tarihi veya lot numarasına göre takip  Palet barkodu ile çalışabilme.

 RF ve RFID Entegrasyonu

Koç Zer Entegrasyon Modülü

KOÇ firmasına yapacağınız yüklemeleriniz için işlemleriniz elektronik ortamda KOÇZER firmasına entegre olmak durumda. Aldığınız rezervasyon ve bu yüklemelere dair kestiğiniz faturalarınızın bilgileri elektronik ortamda karşı tarafa gönderilir ve onaylar geri alınır.