• Home
  • Slider
  • Demiryolu Kargo Taşımacılık Yazılımı

Demiryolu Kargo Taşımacılık Yazılımı

Slayt6

Demiryolu modülü şirketinizin ihracat, ithalat ve cari işlemlerini, kar-zarar hesaplamalarını en kolay ve hızlı şekilde yürütebilmesi için geliştirilmiş olup, programın ana başlıkları kısaca aşağıda sıralanmıştır;

İhracat

» Her türlü sabitlerinin tanımı (istasyon, vagon, ülke, masraf, sirket, v.b.)

» Vagon ve konteyner maliyetlerinin takibi

» Müşteri ve iç nakliye fiyatlarının takibi

» Müşteriye teklif verebilme imkanı

» Rezervasyon alımı (otomatik teklif hesaplaması)

» Rezervasyondan gelen bilgiler ile pozisyon planlaması ve otomatik hazırlanması

» Pozisyon, yük, vagon, konteyner takibi

» Fatura, debit, credit, masraf girişi ve basımı

» Beklenen/gerçekleşen gelir/gider

» Otomatik USD/EUR/GBP/TL bazında kar-zarar hesabı

» Telefonda fiyat verebilme

» Otomatik matbu evrakların basılması/fakslanması (avis, CIM, konşimento, çıkış/varış/aktarma ihbarı)

» Taşıma istatistiki raporları (tarih, yer, müşteri, acente vb.bazinda)

» Kar-zarar raporları

» Fatura/Debit/Credit raporları

İthalat

» Her türlü sabitlerinin tanımı (istasyon, vagon, ülke, masraf, sirket  vb.)

» Vagon ve konteyner maliyetlerinin takibi

» Müşteri ve iç nakliye fiyatlarının takibi

» Müsteriye teklif verebilme imkanı

» Ithalat sipariş takibi, acente bildirim evrakları

» Ithalat pozisyonu planlama ekranı

» Pozisyon, yük, vagon, konteyner takibi

» Fatura, debit, credit, masraf girişi ve basımı

» Beklenen/gerçekleşen gelir/gider

» Otomatik USD/EUR/GBP/TL bazında kar-zarar hesabı

» Telefonda fiyat verebilme

» Otomatik matbu evraklarin basılması/fakslanması (ordino talimatı, müşteri çıkış/varış  ihbarlari)

» Taşıma istatistiki raporları (tarih, yer, müşteri, acente vb. bazında)

» Kar-zarar raporları

» Fatura/Debit/Credit raporları