Bilgi Güvenliği Politikası

  • Home
  • Kurumsal
  • Bilgi Güvenliği Politikası

Select Bilişim olarak ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’ni faaliyetlerimizde bilgi güvenliğini sağlamak ve bu bilgi varlıkların kullanıldığı süreçlerdeki aşamalarda ve lokasyonlarımızda bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kriterleri ile kontrol altında tutulmasını sağlamak amacı ile uyguluyoruz.

Select Bilişim yönetimi olarak BGYS konusunda aşağıdakileri taahhüt ediyoruz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin yürütülmesi esnasında T.C. Yasa ve mevzuatlarına, ISO 27001:2013 BGYS standardına, şirketimizin politika ve prosedürlerine uyulmasını sağlamak,
Bilgi Güvenliği politikasını çalışanlarımıza duyurmak ve politikanın uygulamaya konmasında gereken kaynakları, eğitimleri sağlamak ve liderliği göstermek,
Tedarikçi ilişkilerimizi Bilgi Güvenliğimize etkisini ve risklerini gözönünde bulundurarak yönetmek, taşeronları konusunda da etki ve risklerin tedarikçimiz tarafından gözönünde bulundurulması gerekliğini tedarikçimize bildirmek
Bilgi güvenliği ihlalleri ve zayıflıklar konusunda gerekliyse disiplin sürecini çalıştırmak. İhlal olaylarının yönetimine ilişkin gerekli eğitim, kaynak ve altyapı ihtiyaçlarının yerine getirilmesini ve devam ettirilmesini sağlamak,
BGYS Hedef Ölçümlerini yönetim olarak gözden geçirip, değerlendirerek, düzeltici ve sürekli iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.
Sürekli iyileştirme konusunda, görevler ayrılığı prensibi ile denetim mekanizmaları kurarak kuruluş içi denetimlerde bulunmak ve bu denetimlerin sonuçlarına göre gerekli düzeltici ve iyileştirici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlamak.