Hava Kargo Taşımacılık Yazılımı

Slayt5

Hava  Modülü IATA veya NON-IATA acentelerin, ihracat, ithalat ve cari işlemlerini, kar-zarar hesaplamalarını en kolay ve hızlı şekilde yürütebilmesi için geliştirilmiş olup, modülün ana başlıkları kısaca aşağıda sıralanmıştır;

İhracat

» Her türlü IATA sabitlerinin tanımı (Havalimanı, ülke, komoditi, masraf vb.)

» Uçak şirketi, Iata fiyatları, acente ve müşteri fiyatlarının takibi

» Uçak şirketlerine ait time-table ekranı

» Master AWB ve House AWB stok takibi

» Uçak şirketi konşimento, FSC, SCC vb. ücretlerin takibi

» Müşteriye anında fiyat, teklif verebilme imkanı

» Rezervasyon alımı (otomatik hacim ve fiyat hesaplaması)

» Birden fazla Hava Şirketi için rezervasyon alabilme.

» Rezervasyondan otomatik Master/House AWB hazırlanması

» Master/House AWB için birebir görsel ekran

» Otomatik maliyet ve satış hesaplaması, kar-zarar hesaplaması

» Otomatik hava şirketi maliyet ve müşteri(acente/müşteri/non-iata) fatura/credit/debit hesabı

» Otomatik fatura hazırlanması ve basımı

» Otomatik USD/EUR/GBP/TL bazında kar-zarar hesabı (konşimento hazırlandığı an)

» Beklenen/gerçekleşen kar-zarar hesabı

» Uçak şirketi ödeme raporları (cass, iata ve non-iata uçak şirketleri için)

» Otomatik matbu evrakların basılması / fakslanması

» Taşıma istatistiki raporları (tarih, yer, müşteri, acente, hava şirketi vb. bazında)

» Destinasyon, hava şirketi taşıma istatistikleri

» Kar-zarar raporları , Fatura/Debit/Credit raporları

» Non-Iata stok takibi

» Barkod etiket basımı

İthalat

» Her türlü iata sabitlerinin tanımı (Havalimanı, ülke, komoditi, masraf vb.)

» Müşteri ve acente fiyatlarının takibi

» Uçak şirketlerine ait time-table ekranı

» Uçak ordino ücretlerinin takibi

» Müşteriye teklif verebilme imkanı

» Yurt dışına routing-order ve order geçebilme imkanı

» Acente pre-advise’ların takibi (bu ekrandan otomatik ihbar geçilmesi)

» Master/House AWB için birebir görsel ekran

» Otomatik fatura hazırlanması ve basımı

» Otomatik USD/EUR/GBP/TL bazında kar-zarar hesabı (konşimento girildiği an)

» Beklenen/gerçekleşen kar-zarar hesabı

» Telefonda fiyat verebilme

» Otomatik matbu evrakların basılması/fakslanması

» Taşıma istatistiki raporları (tarih, yer, müşteri, acente, hava şirketi vb. bazında)

» Destinasyon, hava şirketi taşıma istatistikleri

» Kar-zarar raporları , Fatura/Debit/Credit raporları