Lojistik ERP modüllerimiz ile entegre olan bu modüller ile kullanıldığı durumda önemli ölçüde ek raporlama imkanı bulabileceğiniz gibi entegrasyon sayesinde özellikle problemli carilerde veya risk limit açımları gibi finansal kriterlerde operasyonu veya evrak teslimlerini durdurabilir, firmanızı cari risklere karşı koruyabilirsiniz. Firmanızın tüm ihtiyaçlarını karşılayacak olan bu modül, mutlaka olması gereken bir modüldür.

CARİ

» Detaylı cari kart tanımı

» Tek kartta çoklu döviz işlem takibi

» Tüm hareketlerde işlem dövizi ve raporlama döviz takibi

» Müşteriler için kredi ve risk takibi

» Cari hesap hareketleri (Fatura, çek, senet, havale, virman, dekont)

» Borç alacak karşılaştırması ile cari kapama takibi, fatura kapama

» Kur farkı, vade farkı hesabı, yaşlandırma

» Nakit akışı tabloları

» Hareketlerin havuzdan onayı ile muhasebeleştirme

» İstatistikler ve analizler

MUHASEBE

» Parametrik çoklu seviyeli hesap planı tanımı

» Açılış, kapanış fişleri

» Tahsilat, tediye makbuz girişleri

» Masraf merkezi, kar merkezi tanımları ve takibi

» Resmi defterlerin dökümü, mizan dökümü

» Her dövize gore raporlama imkanı

» İstatistikler ve analizler

ÇEK-SENET-KASA-BANKA

» Çek/Senet takibi, tüm çek harektlerinin işlenmesi

» Banka takibi

» Kasa takibi

» Kasalar arası virman

» Havale, EFT işlemleri

» BA/BS formları ve elektronik olarak oluşturulması

» Mutabakat raporları, formları ve otomatik mailleri

» İstatistikler ve analizler

DEMİRBAŞ

» Demirbaş takibi

» Zimmet takibi

» Amortismanların masraf merkezi bazında takibi

» Normal veya azalan bakiyeler usulünde amortisman hesapları

» İstatistikler ve analizler

BÜTÇE

» Birden fazla bütçe takip tablosu oluşturma

» Bütçe-fiili karşılaştırması

» Satınalma taleplerinin girişi

» Satınalma tekliflerinin girişi

» Alış faturalarını işlenmesi

» İstatistikler ve analizler

STOK-AMBAR

» Ayrıntılı ürün tanımı

» Çoklu birimde ürün takibi

» Minimum, maksimum seviye takibi

» Yer takibi

» Çoklu ambar tanımı

» Stok hareketleri tanımı

» Stok maliyeti takibi

» Seri no takibi

» Alış, satış, kar raporları

» Stok raporları

» İstatistikler ve analizler