FM Center Sistem Kaynakları

Kullanıcı eylemlerini sistemin içinde otomatik olarak belgeleştirme (veri ekleme, değiştirme yada silme) Her değişiklik için yeni ve eski değerlerini ortaya çıkarma Bir yada bir kaç gösterge (zaman dilimi, kullanıcı, proje, eylem türü v.s. gibi) üzerinden verileri filtreleme ve tablo şeklinde

FM Center Görevler Modülü

Artık FM Center sisteminde, bakımla ilgili etkinliklerin denetimini önemli ölçüde kolaylaştıran yeni “Görevler” modülü mevcuttur. Bakım işleriyle ilgili görevleri belirleme ve denetleme Binalar, makineler, ekipmanlar ve tesisatların bakımıyla ilgili planlar hazırlama Sorumlu kişiler, süreler, öncelikler, problemlerin türü hakkında ayrıntılı bilgi

FM Center Raporlar Modülü

Raporlar modülü, emlak yönetimi ile alakalı, girişi yapılmış çeşitli verileri esas alarak, doğru analizler ve karşılaştırmalar yapmamızı sağlar. FM Center kullanıcılarına ihtiyaçlarına göre rapor şablonlarını oluşturma imkanı verir. Sistem, herhangi bir kritere göre raporlar düzenlenmesine, filtreleme ve sınıflandırma ile de

FM Center Mobile Modülü

Mobil cihazlar yardımıyla (PDA) otomatik sayaç okuma Ölçüm cihazlarını barkod sistemi ile tanıma FM Center ve PDA’i senkronize etme ve aralarında veri aktarma Okunan verileri otomatik doğrulama ve girişlerini denetleme “Saat/Tarih”, “Kullanıcı/Kontrolör” değişikliklerini protokolleştirme