• Home
  • Yazar: otsadmin

1.1.2020 TARİHİ İTİBARİYLE E-ARŞİV FATURA UYGULAMASINA GEÇMESİ GEREKEN MÜKELLEFLER HAKKINDA DUYURU

Bilindiği üzere 464 ve 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile belirli sektör ve mükellef gruplarına e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Ayrıca 509 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile tüm e-Belge uygulamaları tek bir Tebliğ altında toplanmış ve uygulamalara ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmiştir.

Bu kapsamda ebelge.gib.gov.tr internet adresi üzerinden uygulamaların kapsamına giren mükelleflere yönelik hazırlanan geçiş takvimi tablosu tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mezkur Tebliğler kapsamında uygulamaya dahil olanlar; 509 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde, e-Fatura uygulamasına kayıtlı mükelleflere gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında faturayı e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara gerçekleştirmiş olduğu mal satışları ile hizmet ifalarında ise faturayı e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur.

Zorunluluk getirildiği halde e-Arşiv Fatura uygulamasına süresi içinde geçmeyen mükellefler ile e-Arşiv Fatura şeklinde düzenlenmesi ve alınması gereken faturayı, mezkur Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeyen ve almayan (matbu kağıt fatura olarak düzenleyenler ve alanlar dahil) mükellefler (232 nci maddenin birinci fıkrasının 1 ila 5 numaralı bentlerinde sayılanlar) hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununda öngörülen cezai hükümler uygulanması söz konusu olmaktadır.

509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliği ile e-Arşiv Fatura uygulamasından yararlanma yöntemlerine GİB Portal uygulaması da eklenerek, mükelleflere işletme büyüklüklerine uygun olarak kullanabilecekleri toplam üç yöntem sunulmuştur.

Bu kapsamda mükellefler e-Arşiv Fatura uygulamasından kendi isteklerine uygun olarak;
 GİB tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan e-Arşiv Portalı ile (GİB PORTAL YÖNTEMİ),
 Kendi bilgi işlem sistemlerinin doğrudan entegrasyon yoluyla (DOĞRUDAN ENTEGRASYON YÖNTEMİ),
 Başkanlıktan izin almış özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla (ÖZEL ENTEGRATÖR YÖNTEMİ),
yöntemlerinden birini seçerek yararlanabilirler.

Mükellefler e-Arşiv Fatura uygulamasından; hali hazırda e-Fatura uygulamasından yararlandıkları yöntem dışında başka bir yöntem ile de uygulamadan yararlanabilecekleri gibi, e-Fatura uygulamasından özel entegratör vasıtasıyla yararlananlar; istemeleri halinde farklı bir ya da birden çok özel entegratör vasıtasıyla ya da Başkanlığımız tarafından ÜCRETSİZ olarak sunulan GİB Portal yöntemi ile de yararlanabilirler.

Uygulamadan özel entegratör yöntemi ile yararlanacak mükelleflerin ayrıca Başkanlığımıza başvuru yapmasına gerek bulunmayıp, kendi bilgi işlem sistemleri vasıtasıyla yararlanacak olanlar posta yoluyla, GİB PORTAL yöntemi ile yararlanacakların ise burada yer alan dokümanda açıklandığı şekilde başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir.

Yukarıda bahsi geçen Genel Tebliğler kapsamında aşağıda sayılan mükellefler, 1.1.2020 tarihine kadar gerekli hazırlıklarını yaparak e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmaları ve bu tarihten itibaren faturalarını, 509 Sıra Nolu VUK Genel Tebliğinin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak ya da e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayanlara e-Arşiv Fatura olarak düzenlemeleri zorundadırlar.
 İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2018 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler,
 1.1.2020 tarihine kadar e-Fatura uygulamasına zorunlu veya isteğe bağlı olarak dâhil olan/olacak olan mükellefler,
 Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları.

Bu açıklamalar çerçevesinde fatura düzenleme süreçlerinde mükelleflerin cezai bir durumla karşılaşılmaması için 1/1/2020 tarihi itibariyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükelleflerin gerekli başvuru ve hazırlıklarını yaparak uygulamaya dahil olması önem arz etmektedir.

Lojitrans 2019 İstanbul Fuarındaydık

İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilen fuar firmalara network imkanı sunulurken; Avrasya bölgesinin en büyük taşımacılık ve lojistik fuarı olan uluslararası ‘Logitrans Transport Lojistik Fuarı’ İçlerinde Select’inde bulunduğu dünyanın önde gelen lojistik sektörü temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu


Read More Lojitrans 2019 İstanbul Fuarındaydık

Nakliye Programı

StepsPro Nakliye Sektörü ERP Nakliye Programı; (StepsPro Enterprise Resource Planning Software) Kurumsal kaynaklarınızın en etkin biçimde planlaması için oluşturulmuş, Nakliye sektörün en pratik ve bütünleşik yönetim programıdır. 

StepsPro Nakliye Sektörü ERP Nakliye Programı,  satıştan muhasebeye, üretimden personel yönetimine, envanterden müşteri ilişkilerine, aklımıza gelen tüm fonksiyonlarını kapsayan entegre bilgi sistemleridir.

Eski usulde tüm birimler kendi  yazılımlarını kullanırken  Örneğin, firmamız operasyon için A, Depo için B, muhasebe işlemleri için X muhasebe yazılım paketini kullanırken,bordro için Y paketi, satış için Z yazılım paketini kullanabilir.

StepsPro Lojistik Programı yaklaşımı ise bütünleşiktir. Firmanın tüm bölümleri entegre bir yapı olan Steps Nakliye Programı kullanır. Eski yaklaşımın entegrasyon, aynı verinin tekrar tekrar işlenmesi, farklı departmanlardan gelen raporların birbirini tutmaması gibi dezavantajlarını ortadan kaldırır.

StepsPro Nakliye Programı veri  firmaya girer, değişik departmanlarda işlenerek bilgiye dönüşür.Bölümler arası entegrasyon ve iletişimi arttırması, tutarlı raporlama sağlar en büyük avantajı firmanıza uyarlama (implementasyon) sürecinin sektörel deneyimimiz sayesinde hızlı ve verimli olmasıdır.stepsozellikler

Nakliyede rota planlaması gibi operasyonların yönetimi için pek çok yazılımdan faydalanılırken, araç ve donanım anlamında akıllı uygulamaların yer aldığı sistemler araç takibini kolaylaştırıyor. Mobil yazıcılar aracılığıyla da teslimat takibi, etiket basılması gibi uygulamalar gerçekleştirilebiliyor.

Kullanılan yazılımlar ve araç takip sistemi uygulamaları sayesinde şirket sevkiyat araçları takip edilebilir hale dönüşürken, araç içinde, sipariş, faturalama gibi nakliye dışındaki tüm süreçler de rahatlıkla yapılabiliyor.

Müşterilerine daha hızlı ve sorunsuz hizmet verirken karlılıklarını kontrol etmek isteyen Nakliyeciler, aynı anda daha fazla bilgiye sahip olabilecekleri bütünleşik ERP sistemlerini tercih ediyorlar. Nakliye Programı konusunda iddialı olan Select’in sektörel yazılım grubu Nakliye yazılımlarında ayrı ayrı kalan bölümleri ihtiyaçları müşteri özeline göre yorumlayıp başarıyla entegre etmektedir.