e-arşiv e-ticaret yapanların zorunlu olarak faturaların firma nüshasını dijital tutma zorunluluğudur
http://efatura.gov.tr/earsiv.html kısmında konu olan 433 no’lu tebliğ, “e-arşiv” adlı uygulama ile ilgilidir. “e-Arşiv” piyasada sıklıkla e-faturaların ve e-defterin arşivlenme hizmeti zannediliyor. Doğrusu, “e-arşiv” e-arşiv e-ticaret yapanların zorunlu olarak faturaların firma nüshasını dijital tutma zorunluluğudur. e-Arşiv kapsamına;
 
·         İnternetten satış yapan ve
·         2014 sonu satış cirosu 5 milyon TL ve üstünde olan
 
tüm vergi mükellefi firma veya şahıs adı altında ticaret yapanlar girmek zorundadır. Arzu edilirse bu sisteme 01/01/2016 beklenmeden hemen başlanabildiği gibi şu an zorunluluk kriterlerine girilmese de aralarında okullar, öğrenci taşıma şirketleri, seyahat acenteleri gibi bir çok firmayı takip ederek e-arşiv’e gönüllü geçmek ve böylece kağıt israfından, kağıt fatura maliyetinden, kağıt fatura depolamadan, kağıt fatura dosyalama gibi külfetlerden kurtulmak mümkündür. Sayısı her gün artan bu firmaların listesi http://efatura.gov.tr/earsivkayitlikullanicilar.html adresinde günbegün gözlemlenebilir.
 
01/01/2016’dan itibaren e-arşiv kullanan mükelleflerin
·         e-ticaret ortamında yaptığı satışlar karşılığında kesilen faturalar kağıt olarak müşterilerine kesinlikle gönderilemez ve elektronik olarak gönderilmelidir,
·         e-ticaret ortamında yapılmayan diğer satışlar varsa kağıt olarak gönderilebilse bile bu satışlar firmanın elektronik olarak tuttuğu faturaların düz boş kağıda yazıcı çıktısı olmalıdır, geçmişte matbaadan satın alınan hazır faturalar geçersiz olacaktır.
·         e-fatura mükelleflerinin aralarındaki e-fatura alışverişi sürecek, bu e-faturalar e-arşiv sisteminden geçmeyecektir.
Tagged on: