Depo yönetimi yazılımlarında WMS dev işbirliği; Replica ve Select Bilişim Güçlerini birleştirdi.

Depo yönetimi yazılımlarında WMS dev işbirliği; Replica ve Select Bilişim Güçlerini birleştirdi.

Replica EMEA ve Select firmaları, StockSystemEvolution WMS depo yönetim programı ve entegre çalışan Ses teknolojisini EMEA bölgesindeki üretici, dağıtıcı ve depolama firmalarına sunmak için stratejik güç birliği yapmıştır. Bu birliktelik Replica EMEA’nın bilgi birikimi ile Select firmasının Türkiye pazarındaki deneyimini

e-arşiv sadece e-ticaret şirketleri için geçerlidir.

e-arşiv sadece e-ticaret şirketleri için geçerlidir.

e-arşiv e-ticaret yapanların zorunlu olarak faturaların firma nüshasını dijital tutma zorunluluğudur http://efatura.gov.tr/earsiv.html kısmında konu olan 433 no’lu tebliğ, “e-arşiv” adlı uygulama ile ilgilidir. “e-Arşiv” piyasada sıklıkla e-faturaların ve e-defterin arşivlenme hizmeti zannediliyor. Doğrusu, “e-arşiv” e-arşiv e-ticaret yapanların zorunlu olarak faturaların