• Home
  • Etiket: defteri kebir

SelectPro Lojistik ERP Yazılımı – edefter kullanımı hakkında

Değerli Müşterimiz,

SELECT Bilgi Teknolojileri elektronik defter kapsamına giren mükelleflerin e-defter beyan işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından öngörülen standartlarda ve düzende yapabilmesine olanak sağlamak üzere StepsPRO yazılımları için SELECT e-defter uygulamasının hazır olduğunu sizlere duyurmak isteriz.

Mevzuat

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Elektronik Deftere Geçiş Süresi Hakkında Açıklamalar

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 01/09/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.

Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren mükellefler 2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda, 2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak oluşturamayacaklardır.

Buna göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 01/01/2015 tarihinden itibaren,
b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Select e-defter Modülü
e-defter nasıl hazırlanır kısaca gösterelim

Muhasebe programında yapılacaklar.
– İlgili döneme ait bütün muhasebe fişleri onaylanıp yevmiye numarası verilir.
– Ana menü Diğer/e-defter seçilir.
– E-Defter oluşturulacak dönem için başlama/bitiş tarihleri girilip “Dönem Oluştur” seçilir.
– Oluşturulan dönem üzerine sağ tıklanarak “e-gefter Hazırla” seçilir. Bu aşamada ilgili döneme ait yevmiye defter bilgileri Link e-defter programına aktarılmış olur. Bundan sonraki işlemler e-Defter programından yapılır.

e-defter1

E-Defter Programında Yapılacaklar.
– Yevmiye Defteri kısmına girilir. Burada muhasebe programından aktarılan kayıtlar görülebilir. Eğer herhangi bir hata varsa ilgili satırlar kırmızı ile gösterilir.
– Yevmiye defter işlemleri kısmından Onayla seçilerek yevmiye defteri onaylanır. Bu aşamada firmanın E-İmza USB si bilgisayara takılı olmalıdır.
– Kaydet seçilerek yevmiye defterinin XML dosyası oluşturulur. Bu aşamada e-imza için şifre sorulur.
– Yevmiye beratı işlemleri kısmından Kaydet seçilerek yevmiye defteri için elektronik imzalı berat XML dosyası oluşturulur.
– Aynı menüden Paketle seçilerek GIB portalına gönderilecek dosya oluşturulur.

e-defter2

– Defteri Kebir kısmına girilir. Bu kısımda yine aktarılan kayıtlar görülebilir.
– Kebir defteri işlemleri kısmından Kaydet seçilerek Kebir XML dosyası oluşturulur.
– Kebir berat işlemleri kısmından Kaydet seçilerek berat XML dosyası oluşturulur.
– Aynı menüden Paketle seçilerek GIB portalına gönderilecek dosya oluşturulur.

e-defter3

– Bu işlemler sonunda oluşan berat dosya paketleri GIB portalına gönderilir.
– GIB tarafından onaylanan berat dosyaları portalden indirilip bir dizine kaydedilir.
– e-defter programından e-defter Arşivleme kısmına girilir.
– Açılan pencereden GIB sitesinden indirilen onaylı berat dosyaları seçilir.

Bu işlemler sonunda ilgili döneme ait e-defter işlemleri tamamlanmış olur.

Fiyatlandırma
Select e-defter modülümüzün fiyatlandırma ve ödeme şekilleri ile ilgili lütfen 0212 211 32 11 numaralı telefonumuzdan veya cigdem.uslu@selectyazilim.com  e-posta adresinden Çiğdem USLU ile irtibata geçiniz.