Genel Müdür’den

YAZILIM GEREKLİ Mİ?

Bilgi ve İletişim teknolojileri tüm sektörleri kapsayan yönetim, üretim, iş yapma kavramlarında değişim ve gelişimin temelini oluşturmaktadır. İş dünyası için dünden bugüne değişmeyen bazı kavramlar vardır; verimlilik, karlılık, tasarruf, rekabet gibi. Bu kavramlar değişmese de bunları elde etme yöntem ve yolları değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişimin temelinde bilgi ve iletişim teknolojileri yer almaktadır.

İşletmelerde bilgi teknolojileri kaynaklarının önemi ve kullanımı arttıkça, bu kaynakların verimli kullanılması, işyerinin gerçek potansiyeline yönelik doğru verilerin elde edilmesi ve bu sürecin devam ettirilerek stratejik anlamda kullanılması fikri her geçen gün daha da benimsenmektedir. Günümüzde BT kaynakları artık işletmeler için yönetilmesi gereken bir “varlık” olarak görülmektedir.

İş dünyasında,bilgi teknolojileri ve yazılımlara her yıl 650 milyar dolar üzerinde harcama yapılmaktadır ve her yıl artması beklenmektedir.İşletmeler BT varlıklarına sahip olmak yoluyla yatırımlardan sağlayabilecekleri geri dönüşü maksimum seviyeler taşıyabilmektedir. Gartner’ın tahminlerine göre, şirketler BT yoluyla yıllık giderlerinden %5 ile %35’e varan tasarruf sağlayabilmektedir.

TEKNOLOJİ VE YAZILIMA YATIRIM NE KAZANDIRIR?

Bilgi sistemleri lojistiğin vazgeçilmez unsurudur. Sistemleriniz arasındaki entegrasyon, maliyetlerin minimize edilmesi, müşteri memnuniyeti, iş disiplini sağlar ve en ön önemlisi yaptığınız bu yatırımlar para kazandırır . Rekabet ortamında yarattığınız farklılıklar, artılar ve sistem size rekabet gücü ve üstünlüğü sağlar. Bilgi noktaları arasındaki akışı düzenler ve bilginin en az maliyetle en kısa sürede taşınması sureti ile süreçleri hızlandırır. Kısa sürelerde zaman ve emek harcamadan alabileceğiniz istatistikler sayesinde neredeyse müşteri tutmanın müşteri kazanmadan daha önemli hale geldiği günümüzde, müşteri analizleri yapmanızı sağlar.

» Nasıl bir yaşam istiyorsunuz?
İyi bir yaşam
» Bunun için ne gerekiyor ?
İyi Gelir
» Bunun için ne gerekiyor ?
Memnun ve sadık müşteri
» Bunun için ne gerekiyor ?
İyi bir sistem
» Bunun için ne gerekiyor ?
İyi bir teknoloji ve yazılım

YAZILIM SEÇİMİ

Doğru yazılım nasıl seçilecektir? Günümüzde, kısıtlı ekonomik kaynaklarla iş yapmak durumunda olan karar vericiler, yatırım kararı alma sürecinde ciddi kaynak ve zaman harcamadan önce, alternatif yatırımların sonuçlarını görerek en az risk ile doğru seçimi yapmaları gerekiyor. Bu değerlendirme sadece yazılımın kendisi olarak değil, bu hizmeti sağlayacak firmanın yazılım geliştirdiği sektör hakkındaki bilgisi, insan ilişkileri ve yazılım harici sunduğu hizmetler ile ilgilidir. Bu konuda işinize danışmanlık yapabilecek durumunda, süreçlerde müdahale edebilecek bilgiye sahip olmaları gerekiyor.

Lojistikte temel olarak işlem üretici firmanın fabrikasından başlıyorsa o zaman bilgi oluşumu orada başlıyor demektir. Kaliteli bir yazılım bilgiyi oluştuğu yerde toplayabilen ve bunu değerlendirip son noktaya kadar taşıyabilen yazılımdır. İyi bir yazılım aynı zamanda diğer yazılım ve sistemlerle entegre olabilmedir.

Tüm bu yatırımı yaparken üzerinde durmanız gereken madde. Yazılım ve teknoloji sistemin bir parçasıdır. Evet önemli bir parçasıdır ama sadece onlarla iş yürümez. Bu uygulamaları firmanıza, elemanlarınıza uygulatabilmek, sistemi ona göre kurup en efektif şekilde kullanabilmek doğru sistemdir. Dolayısı ile iyi bir yazılım firması aynı zamanda bu danışmalığı verebilen firmadır. Sizde yazılım alırken sadece ürüne değil, firmanın tüm verebileceklerini değerlendirmelisiniz.

Sonuç olarak iyi müşteri ilişkileri yeni iş imkanları, daha fazla kazanç yaratabilir, kötü yönetilen müşteri ilişkileri ise işi bozabilir. Bilgi teknolojileri ve yazılımları tüm organizasyonunuzda müşteriniz arasında kesintisiz bağ kurulmasında, sürekli bilgi akışının sağlanmasında ve kişiselleştirilmiş hizmet olanağı sağlamanızda yardımcı üründür. Ayrıca tüm iş süreçlerinizi bütünleştirir. Sonuç; daha kısa işlem zamanı, daha düşük maliyet, yüksek verimlilik ve daha üretken, müşteri memnuniyeti sağlamış firmadır.