• Home
  • Archive by category "Products"

SelectPro Lojistik ERP Yazılımı – edefter kullanımı hakkında

Değerli Müşterimiz,

SELECT Bilgi Teknolojileri elektronik defter kapsamına giren mükelleflerin e-defter beyan işlemlerini Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından öngörülen standartlarda ve düzende yapabilmesine olanak sağlamak üzere StepsPRO yazılımları için SELECT e-defter uygulamasının hazır olduğunu sizlere duyurmak isteriz.

Mevzuat

421 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin Elektronik Deftere Geçiş Süresi Hakkında Açıklamalar

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3.1. bölümünde yer alan zorunluluk kapsamına giren mükelleflerin, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı (Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 01/09/2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları gerekmektedir.) içerisinde geçmelerinin zorunlu olduğu ifade edilmiştir.

1 sıra numaralı Elektronik Defter Genel Tebliğine göre kendilerine izin verilenler, www.edefter.gov.tr internet adresinde duyurulan format ve standartlara uygun olarak ve aylık dönemler itibarıyla elektronik defterlerini oluşturmaya ve saklamaya başlayacaklardır.

Defterlerini elektronik defter biçiminde tutmaya başlayanlar, söz konusu defterlerini kâğıt ortamında tutamazlar. Ayrıca hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter uygulamasına geçilebilecektir.

Elektronik defter uygulamasında defterler aylık dönemler itibarıyla tutulacağından zorunluluk kapsamına giren mükellefler 2014 Aralık ayı içerisinde başvurmaları durumunda, 2014 Aralık döneminin defterlerini aylık olarak oluşturamayacaklardır.

Buna göre 421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik defter tutma zorunluluğu bulunan mükelleflerden;
a) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayı içerisinde başvuranların 01/01/2015 tarihinden itibaren,
b) Elektronik defter uygulamasına 2014 Aralık ayından önce başvuranların en geç 2014 Aralık ayından başlamak üzere,
c) Özel hesap dönemine tabi olanların 1/12/2014 tarihinden önce elektronik defter uygulamasına başvuru yapmaları ve en geç 2014 Aralık ayı içerisinde, elektronik defter tutmaya başlamaları gerekmektedir.

Select e-defter Modülü
e-defter nasıl hazırlanır kısaca gösterelim

Muhasebe programında yapılacaklar.
– İlgili döneme ait bütün muhasebe fişleri onaylanıp yevmiye numarası verilir.
– Ana menü Diğer/e-defter seçilir.
– E-Defter oluşturulacak dönem için başlama/bitiş tarihleri girilip “Dönem Oluştur” seçilir.
– Oluşturulan dönem üzerine sağ tıklanarak “e-gefter Hazırla” seçilir. Bu aşamada ilgili döneme ait yevmiye defter bilgileri Link e-defter programına aktarılmış olur. Bundan sonraki işlemler e-Defter programından yapılır.

e-defter1

E-Defter Programında Yapılacaklar.
– Yevmiye Defteri kısmına girilir. Burada muhasebe programından aktarılan kayıtlar görülebilir. Eğer herhangi bir hata varsa ilgili satırlar kırmızı ile gösterilir.
– Yevmiye defter işlemleri kısmından Onayla seçilerek yevmiye defteri onaylanır. Bu aşamada firmanın E-İmza USB si bilgisayara takılı olmalıdır.
– Kaydet seçilerek yevmiye defterinin XML dosyası oluşturulur. Bu aşamada e-imza için şifre sorulur.
– Yevmiye beratı işlemleri kısmından Kaydet seçilerek yevmiye defteri için elektronik imzalı berat XML dosyası oluşturulur.
– Aynı menüden Paketle seçilerek GIB portalına gönderilecek dosya oluşturulur.

e-defter2

– Defteri Kebir kısmına girilir. Bu kısımda yine aktarılan kayıtlar görülebilir.
– Kebir defteri işlemleri kısmından Kaydet seçilerek Kebir XML dosyası oluşturulur.
– Kebir berat işlemleri kısmından Kaydet seçilerek berat XML dosyası oluşturulur.
– Aynı menüden Paketle seçilerek GIB portalına gönderilecek dosya oluşturulur.

e-defter3

– Bu işlemler sonunda oluşan berat dosya paketleri GIB portalına gönderilir.
– GIB tarafından onaylanan berat dosyaları portalden indirilip bir dizine kaydedilir.
– e-defter programından e-defter Arşivleme kısmına girilir.
– Açılan pencereden GIB sitesinden indirilen onaylı berat dosyaları seçilir.

Bu işlemler sonunda ilgili döneme ait e-defter işlemleri tamamlanmış olur.

Fiyatlandırma
Select e-defter modülümüzün fiyatlandırma ve ödeme şekilleri ile ilgili lütfen 0212 211 32 11 numaralı telefonumuzdan veya cigdem.uslu@selectyazilim.com  e-posta adresinden Çiğdem USLU ile irtibata geçiniz.

e-defter ve e-faturaya hazırmısınız?

StepsPRO ERP yazılımızda e-defter ve e-fatura entegrasyonlarını hazırladık peki bu kavramlar nedir diye soranlar için kısaca açıklayalım.

e-Defter Nedir?

– Şekil hükümlerinden bağımsız,
– Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa uyumlu,
– Tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan,
– Elektronik kayıtlar bütünüdür.

Hangi defterler?
– Yevmiye
– Kebir (Büyük Defter)

Yasal Dayanaklar
– 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
– 13/12/2011 tarih ve 28141 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği

Şartlar
– e-Fatura uygulamasından yararlanma iznine sahip olunması ,
– Mali Mührün temin edilmiş olması,
– e-Defter tutulması, kaydedilmesi, onaylanması, saklanması ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılım olması.

Zorunlu Uygulamaya Geçiş Tarihi
– 1 Ocak 2015

Zorunlu olmasına rağmen e-defter tutulmaması
– Defter hiç tutulmamış sayılır
– Re’sen takdir

Zorunluluk Kapsamındakiler ve Kritik Sektörler
– 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 25 Milyon TL’nin üzerinde olanlar,
– 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu III Nolu listesindeki malları üreten veya ithal edenler ve 2011 yılında bunlardan mal alan ve 2011 Brüt satış hasılatı 10 Milyon TL’nin üzerinde olanlar.

e-Defter İş Süreçleri

 

 

E-Fatura için sık sorulan sorulare-fatura nedir?
– Gelir İdaresi Başkanlığı’nın elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulama.e-fatura portalı nedir?
– e-faturaya ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan bir web uygulaması: www.efatura.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Yeni dönemde sık sorulan sorular

e-fatura nedir?
– Gelir İdaresi Başkanlığı’nın elektronik belge biçiminde düzenlenen faturaların, tarafları arasında dolaşımını sağlamak amacı ile oluşturulan uygulama.

e-fatura portalı nedir?
– e-faturaya ait temel fonksiyonları bünyesinde barındıran ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından sunulan bir web uygulaması: www.efatura.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Mali mühür (kaşe) nedir?
– Gelir İdaresi adına TÜBİTAK-KAMUSM tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade ediyor.

e-faturadan kimler yararlanabilir?
– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma imkanı bulunuyor.

e-fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?
– GİB’e yazılı başvuruda bulunduktan sonra bedelini TÜBİTAK/KAMUSM’a ödeyerek mali mühür sertifikanızı alabilirsiniz. Sertifikanız size ulaştıktan sonra e-fatura uygulamasını e-fatura portalı veya bilgi işlem sisteminizi entegre ederek ya da özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilirsiniz.

e-faturayı nasıl düzenleyip göndereceğim?
– Mali mühür sertifikanızı aktif ettikten sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaksızın e-fatura portalını kullanmanız mümkün. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacınız varsa bilgi işlem sisteminizi e-fatura uygulamasına entegre ederek ya da özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden e-fatura gönderip alabilirsiniz.

Hem kağıt hem e-fatura düzenlemek mümkün mü?
– e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler birbirlerine düzenleyecekleri faturaları e-fatura olarak düzenlemek, alıcısına elektronik ortamda iletmek ve muhafaza etmek zorundalar. Bu kapsamda uygulamaya kayıtlı mükelleflere kağıt fatura düzenlenemeyecek, düzenlenmesi halinde düzenleyen açısından hiç düzenlenmemiş sayılırken alıcısı tarafından da indirimi söz konusu olmayacak.

Tüm müşterilerime e-fatura göndermem mümkün mü?
– Sadece e-fatura uygulamasına kayıtlı olan e-fatura gönderebilirsiniz.

e-faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalı?
– Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, elektronik ortamda kendi bünyelerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alan saklamacı kuruluşlar nezdinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edebilecekler.

e-faturaya nasıl itiraz edeceksiniz?
– e-faturalarınızı iki senaryo kapsamında oluşturabiliyorsunuz. Temel fatura senaryosuna göre oluşturulan faturalara aynı kağıt faturada olduğu gibi itiraz edebilirken ticari fatura senaryosuna göre oluşturulan faturalara dilerseniz e-fatura uygulaması kapsamında kabul ya da ret şeklinde itiraz edebiliyorsunuz. Bu kapsamda tutara, malın cinsine, miktarına itirazınız olduğunda bu itirazı sistem üzerinde yapabilmeniz mümkün.
– Gelir İdaresi adına TÜBİTAK-KAMUSM tarafından kurulan elektronik sertifika alt yapısını ifade ediyor.

e-faturadan kimler yararlanabilir?
– 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 232’nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin e-fatura uygulamasından yararlanma imkanı bulunuyor.

e-fatura uygulamasından nasıl yararlanabilirim?
– GİB’e yazılı başvuruda bulunduktan sonra bedelini TÜBİTAK/KAMUSM’a ödeyerek mali mühür sertifikanızı alabilirsiniz. Sertifikanız size ulaştıktan sonra e-fatura uygulamasını e-fatura portalı veya bilgi işlem sisteminizi entegre ederek ya da özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden kullanabilirsiniz.

e-faturayı nasıl düzenleyip göndereceğim?
– Mali mühür sertifikanızı aktif ettikten sonra herhangi bir işlem yapmanıza gerek kalmaksızın e-fatura portalını kullanmanız mümkün. Portalın sunduğu sınırlı imkanlardan daha ileri bir faturalaşma ihtiyacınız varsa bilgi işlem sisteminizi e-fatura uygulamasına entegre ederek ya da özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri üzerinden e-fatura gönderip alabilirsiniz.

Hem kağıt hem e-fatura düzenlemek mümkün mü?
– e-fatura uygulamasına kayıtlı mükellefler birbirlerine düzenleyecekleri faturaları e-fatura olarak düzenlemek, alıcısına elektronik ortamda iletmek ve muhafaza etmek zorundalar. Bu kapsamda uygulamaya kayıtlı mükelleflere kağıt fatura düzenlenemeyecek, düzenlenmesi halinde düzenleyen açısından hiç düzenlenmemiş sayılırken alıcısı tarafından da indirimi söz konusu olmayacak.

Tüm müşterilerime e-fatura göndermem mümkün mü?
– Sadece e-fatura uygulamasına kayıtlı olan e-fatura gönderebilirsiniz.

e-faturanın saklanması ve ibrazı ne şekilde olmalı?
– Mükellefler, düzenledikleri ve aldıkları e-faturaları, üzerindeki mali mührü de içerecek şekilde kanuni süreler dahilinde, elektronik ortamda kendi bünyelerinde ya da Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin alan saklamacı kuruluşlar nezdinde muhafaza edecekler ve istendiğinde ibraz edebilecekler.

e-faturaya nasıl itiraz edeceksiniz?
– e-faturalarınızı iki senaryo kapsamında oluşturabiliyorsunuz. Temel fatura senaryosuna göre oluşturulan faturalara aynı kağıt faturada olduğu gibi itiraz edebilirken ticari fatura senaryosuna göre oluşturulan faturalara dilerseniz e-fatura uygulaması kapsamında kabul ya da ret şeklinde itiraz edebiliyorsunuz. Bu kapsamda tutara, malın cinsine, miktarına itirazınız olduğunda bu itirazı sistem üzerinde yapabilmeniz mümkün.

FM Center Sistem Kaynakları

Kullanıcı eylemlerini sistemin içinde otomatik olarak belgeleştirme (veri ekleme, değiştirme yada silme)

Her değişiklik için yeni ve eski değerlerini ortaya çıkarma
Bir yada bir kaç gösterge (zaman dilimi, kullanıcı, proje, eylem türü v.s. gibi) üzerinden verileri filtreleme ve tablo şeklinde sunma

Kullanıcı hakları belirleyerek verilere kontrollü erişim sağlama
Modüldeki verileri gözden geçirme ve değerlendirme imkanı
Verileri Excel formatına gönderme