Railway Cargo Transportation Software

otsadmin/ July 28, 2014/ Slider, Steps Modüller

RAILWAY TRANSPORTATION MODULE is developed to operate profit-loss calculations, current transactions, export-import transactions fast for your company. The following main headings of the module: Export » All kinds of fixed assets definitions (Station,railway car, country, commodity, expense etc.) » Tracking container’s and railway car cost » Tracking customer and domestic delivery of charges » Giving offer to customer » Booking

Read More

Genel Müdür’den

otsadmin/ July 25, 2014/ Hakkımızda

YAZILIM GEREKLİ Mİ? Bilgi ve İletişim teknolojileri tüm sektörleri kapsayan yönetim, üretim, iş yapma kavramlarında değişim ve gelişimin temelini oluşturmaktadır. İş dünyası için dünden bugüne değişmeyen bazı kavramlar vardır; verimlilik, karlılık, tasarruf, rekabet gibi. Bu kavramlar değişmese de bunları elde etme yöntem ve yolları değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişimin temelinde bilgi ve iletişim teknolojileri yer almaktadır. İşletmelerde bilgi teknolojileri kaynaklarının

Read More

Sea Cargo Transportation Software

otsadmin/ July 25, 2014/ Steps Modüller

Sea Cargo Transportation Software satisfies all your requirements of your services relating to sea transportation which increases the importance of new oppurtinity and competetive condiditons.

Air Cargo Transportation Software

otsadmin/ July 25, 2014/ Steps Modüller

AIR TRANSPORTATION MODULE is developed to operate profit-loss calculations, current transactions, export-import transactions fast for IATA/NON-IATA agents. The following main headings of the module: Export » All kinds of Iata fixed assets definitions (Airport, country, commodity, expense etc.) » Flight charges of agent and customer, IATA charges,airplane company, » Time-table screen belonging to aircargo company » Tracking stock for Master

Read More

Spare Parts and Garage Software

otsadmin/ July 25, 2014/ Steps Modüller

Spare parts and garage management module is an indispensable module for companies which have trucks and company cars. It is assistant software for cost control, in addition to full stock tracking. Following main functions are included in this module: » Truck plate number definitions » Item definition on the bases of brand and model » Spare parts location definition on the basis

Read More