Railway Cargo Transportation Software

Slayt6

RAILWAY TRANSPORTATION MODULE is developed to operate profit-loss calculations, current transactions, export-import transactions fast for your company. The following main headings of the module:

Export

» All kinds of fixed assets definitions (Station,railway car, country, commodity, expense etc.)

» Tracking container’s and railway car cost

» Tracking customer and domestic delivery of charges

» Giving offer to customer

» Booking (Automatic offer calculation)

» Planning position with booking information

» Tracking for railway car, cargo, position

» Entering and printing cost, credit, debit, invoice

» Estimated/realised income and expense

» Automatic profit-loss calculation on USD/EUR/GBP/YTL bases

» Giving price on the phone

» Automatic printing/faxing/ printed document(avis, bill of lading, depenture/arrival/transfer notifications)

» Statistical delivery reports – (on the bases of date ,place, customer, agent etc.)

» Profit-loss reports

» Invoice/Debit/Credit reports

Import

» All kinds of fixed assets definitions (Station,railway car, country, commodity, expense etc.)

» Tracking container’s and railway car cost

» Tracking customer and domestic delivery of charges

» Giving offer to customer

» Tracking import order, agent notification documents

» Import position planning on screen

» Tracking for railway car, cargo, position

» Entering and printing cost, credit, debit, invoice

» Estimated/realised income and expense

» Automatic profit-loss calculation on USD/EUR/GBP/YTL bases

» Giving price on the phone

» Automatic printing/faxing/ printed document(delivery order instruction, customer’s departure/arrival/ notifications)

» Statistical delivery reports – (on the bases of date ,place, customer, agent etc.)

» Profit-loss reports

» Invoice/Debit/Credit reports

Genel Müdür’den

YAZILIM GEREKLİ Mİ?

Bilgi ve İletişim teknolojileri tüm sektörleri kapsayan yönetim, üretim, iş yapma kavramlarında değişim ve gelişimin temelini oluşturmaktadır. İş dünyası için dünden bugüne değişmeyen bazı kavramlar vardır; verimlilik, karlılık, tasarruf, rekabet gibi. Bu kavramlar değişmese de bunları elde etme yöntem ve yolları değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişimin temelinde bilgi ve iletişim teknolojileri yer almaktadır.

İşletmelerde bilgi teknolojileri kaynaklarının önemi ve kullanımı arttıkça, bu kaynakların verimli kullanılması, işyerinin gerçek potansiyeline yönelik doğru verilerin elde edilmesi ve bu sürecin devam ettirilerek stratejik anlamda kullanılması fikri her geçen gün daha da benimsenmektedir. Günümüzde BT kaynakları artık işletmeler için yönetilmesi gereken bir “varlık” olarak görülmektedir.

İş dünyasında,bilgi teknolojileri ve yazılımlara her yıl 650 milyar dolar üzerinde harcama yapılmaktadır ve her yıl artması beklenmektedir.İşletmeler BT varlıklarına sahip olmak yoluyla yatırımlardan sağlayabilecekleri geri dönüşü maksimum seviyeler taşıyabilmektedir. Gartner’ın tahminlerine göre, şirketler BT yoluyla yıllık giderlerinden %5 ile %35’e varan tasarruf sağlayabilmektedir.

TEKNOLOJİ VE YAZILIMA YATIRIM NE KAZANDIRIR?

Bilgi sistemleri lojistiğin vazgeçilmez unsurudur. Sistemleriniz arasındaki entegrasyon, maliyetlerin minimize edilmesi, müşteri memnuniyeti, iş disiplini sağlar ve en ön önemlisi yaptığınız bu yatırımlar para kazandırır . Rekabet ortamında yarattığınız farklılıklar, artılar ve sistem size rekabet gücü ve üstünlüğü sağlar. Bilgi noktaları arasındaki akışı düzenler ve bilginin en az maliyetle en kısa sürede taşınması sureti ile süreçleri hızlandırır. Kısa sürelerde zaman ve emek harcamadan alabileceğiniz istatistikler sayesinde neredeyse müşteri tutmanın müşteri kazanmadan daha önemli hale geldiği günümüzde, müşteri analizleri yapmanızı sağlar.

» Nasıl bir yaşam istiyorsunuz?
İyi bir yaşam
» Bunun için ne gerekiyor ?
İyi Gelir
» Bunun için ne gerekiyor ?
Memnun ve sadık müşteri
» Bunun için ne gerekiyor ?
İyi bir sistem
» Bunun için ne gerekiyor ?
İyi bir teknoloji ve yazılım

YAZILIM SEÇİMİ

Doğru yazılım nasıl seçilecektir? Günümüzde, kısıtlı ekonomik kaynaklarla iş yapmak durumunda olan karar vericiler, yatırım kararı alma sürecinde ciddi kaynak ve zaman harcamadan önce, alternatif yatırımların sonuçlarını görerek en az risk ile doğru seçimi yapmaları gerekiyor. Bu değerlendirme sadece yazılımın kendisi olarak değil, bu hizmeti sağlayacak firmanın yazılım geliştirdiği sektör hakkındaki bilgisi, insan ilişkileri ve yazılım harici sunduğu hizmetler ile ilgilidir. Bu konuda işinize danışmanlık yapabilecek durumunda, süreçlerde müdahale edebilecek bilgiye sahip olmaları gerekiyor.

Lojistikte temel olarak işlem üretici firmanın fabrikasından başlıyorsa o zaman bilgi oluşumu orada başlıyor demektir. Kaliteli bir yazılım bilgiyi oluştuğu yerde toplayabilen ve bunu değerlendirip son noktaya kadar taşıyabilen yazılımdır. İyi bir yazılım aynı zamanda diğer yazılım ve sistemlerle entegre olabilmedir.

Tüm bu yatırımı yaparken üzerinde durmanız gereken madde. Yazılım ve teknoloji sistemin bir parçasıdır. Evet önemli bir parçasıdır ama sadece onlarla iş yürümez. Bu uygulamaları firmanıza, elemanlarınıza uygulatabilmek, sistemi ona göre kurup en efektif şekilde kullanabilmek doğru sistemdir. Dolayısı ile iyi bir yazılım firması aynı zamanda bu danışmalığı verebilen firmadır. Sizde yazılım alırken sadece ürüne değil, firmanın tüm verebileceklerini değerlendirmelisiniz.

Sonuç olarak iyi müşteri ilişkileri yeni iş imkanları, daha fazla kazanç yaratabilir, kötü yönetilen müşteri ilişkileri ise işi bozabilir. Bilgi teknolojileri ve yazılımları tüm organizasyonunuzda müşteriniz arasında kesintisiz bağ kurulmasında, sürekli bilgi akışının sağlanmasında ve kişiselleştirilmiş hizmet olanağı sağlamanızda yardımcı üründür. Ayrıca tüm iş süreçlerinizi bütünleştirir. Sonuç; daha kısa işlem zamanı, daha düşük maliyet, yüksek verimlilik ve daha üretken, müşteri memnuniyeti sağlamış firmadır.

Sea Cargo Transportation Software

Sea Cargo Transportation Software satisfies all your requirements of your services relating to sea transportation which increases the importance of new oppurtinity and competetive condiditons. 1 Read More Sea Cargo Transportation Software

Air Cargo Transportation Software

AIR TRANSPORTATION MODULE is developed to operate profit-loss calculations, current transactions, export-import transactions fast for IATA/NON-IATA agents. The following main headings of the module:

Export

» All kinds of Iata fixed assets definitions (Airport, country, commodity, expense etc.)

» Flight charges of agent and customer, IATA charges,airplane company,

» Time-table screen belonging to aircargo company

» Tracking stock for Master AWB and House AWB

» Tracking charges of FSC, SCC, air waybill

» Ability to give price and offer for customers on the instant

» Booking (Automatic volume and price calculation)

» Booking on several airway companies

» Automatic issuing Master/House AWB based on booking

» One-to-one visual screen for Master/House AWB

» Automatic cost and sales calculation, profit-loss calculation

» Automatic aircargo companies cost and customer (agent/customer/non-IATA/invoice/credit/debit calculations)

» Automatic creating and printing of invoice

» Automatic profit-loss calculation on USD/EUR/GBP/YTL bases (when air waybill is as ready )

» Aircargo companies payment reports (for Cass, IATA, Non-IATA)

» Automatic printing and faxing printed documents

» Statistical delivery reports – (on the bases of date ,place, customer, agent etc.)

» Destination, airway company statistics

» Profit-loss calculations, Invoice/debit/credit calculations

» Tracking stock for NONIATA

» Printing barcode labels

Import

» All kinds of Iata fixed assets definitions (Airport, country, commodity, expense etc.)

» Tracking charges of agent and customer

» Time-table screen belonging to aircargo company

» Tracking charges of airplane delivery order

» Ability to give offer for customers

» Passing routing-order/order to foreign

» Tracking agent’s pre-advice (sending automatic notification on screen)

» One-to-one visual screen for Master/House AWB

» Automatic creating and printing of invoice

» Automatic profit-loss calculation on USD/EUR/GBP/YTL bases (when air waybill is as ready )

» Estimated/realised profit-loss calculation

» Giving price on the phone

» Automatic printing and faxing printed documents

» Statistical delivery reports – (on the bases of date ,place, customer, agent etc.)

» Destination, airway company statistics

» Profit-loss calculations, Invoice/debit/credit calculation

Spare Parts and Garage Software

Spare parts and garage management module is an indispensable module for companies which have trucks and company cars. It is assistant software for cost control, in addition to full stock tracking. Following main functions are included in this module:

» Truck plate number definitions

» Item definition on the bases of brand and model

» Spare parts location definition on the basis of shelf system

» Stock entry

» Entering driver’s maintenance instruction

» Maintenance and stock withdrawal

» Tracking spare parts under warranty

» Stock lists

» Tracking expense

» Tracking working performance

» Tracking vehicle maintenance out garage